خدمات ما

نورپردازی نمای ساختمان

نورپردازی، تعریف کننده هویت و سیمای شبانه ساختمان ها و بناها است. نورپردازی و روشنایی نمای ساختمان ها به خصوص در شب زیبایی چشمگیری را به ساختمان هدیه می دهد.

نورپردازی داخلی

ساختمانها با توجه به نوع کاربری که دارند مکانی برای زندگی و گذراندن امورات روزانه و حیاتی است که وجود مناسب ترین نور با بهترین حالت ممکن در آن جزو ملزومات طراحی یک ساختمان است.

نورپردازی محوطه

در سیستم نورپردازی محوطه، نصب تجهیزات و تنظیم منابع نوری کاملاً تخصصی است و از روش های مدون و کلاسیکی مانند نصب سیستم روشنایی تبعیت نمی کند.

برای تماشای ویدئو پروژه ها  در آپارات کلیک کنید:

آخرین محصولات

آخرین مطالب

رتبه بندی درجه حفاظت IK

NorGost@r 5 شهریور 1401
0

رتبه بندی درجه حفاظت IK : رتبه بندی IK یک استاندارد بین المللی است که نشان می دهد محصول چقدر در برابر ضربه مقاوم است. استاندارد BS EN 62262 به

آموزش

رتبه بندی درجه حفاظت IP

NorGost@r 5 شهریور 1401
0

رتبه بندی درجه حفاظت IP: هنگامی که آب یا گرد و غبار وارد دستگاه می شود، تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی خراب می شوند. IEC رتبه‌بندی‌های حفاظت از ورود (IP) را

آموزش

آلودگی نوری

NorGost@r 5 شهریور 1401
0

آلودگی نوری Light pollution : آلودگی نوری نوعی آلودگی است که به روشن شدن بیش از حد یک محیط بر اثر نورهای مصنوعی گفته می‌شود. آلودگی نوری باعث کم فروغ

آموزش

مفهوم رنگ

NorGost@r 5 شهریور 1401
0

مفهوم رنگ: رنگ ادراکی است و زمانی رخ می دهد که نور به شبکیه می رسد. این ادراک با این واقعیت مشخص می شود که نور به مواد برخورد می

آموزش

روشنایی

NorGost@r 5 شهریور 1401
0

روشنایی: یـک منبـع نـور تشعشـع نـوری از خـود خـارج مـی کنـد کـه آن را شـار و یـا اشـعه نامیـده و بـا لومـن انـدازه گیـری مـی کننـد. هنگامـی کـه اشـعه بـه

آموزش

برخی از مشتریان