پروژه هتل لوتوس (ولیعصر عج) زعفرانیه

نورگستر مهام

| پروژه هتل لوتوس (ولیعصر عج) زعفرانیه

| کارفرما: مهندس علی انصاری

| طراح پروژه: مهندس فرزاد دلیری

| کاربری: هتل

| مکان پروژه: تهران، خیابان ولیعصر زعفرانیه

| طراح نورپردازی پروژه: شرکت نورگستر پارسیان مهام – مهندس احسان اسلامی

| پیمانکار پروژه: شرکت فام نگار مهر