مجتمع مسکونی هلیوس

نورگستر مهام.سعادت آباد (3)

| مجتمع مسکونی هلیوس

| کارفرما: گروه ساختمانی نباتیان

| کاربری: مسکونی

| طراح پروژه: مهندس امید غلامپور

| طراح نورپردازی: شرکت نورگستر پارسیان مهام

| مکان پروژه: تهران محدوده سعادت آباد