مجتمع تجاری روما سنتر

| مجتمع تجاری روما سنتر

| کارفرما: گروه ساختمانی سلوا عابد

| طراح پروژه: مهندس سلوا عابد

| کاربری: مرکز تجاری

| مکان پروژه: تبریز، جنب پل منصور

| طراح نورپردازی نمای پروژه: شرکت نورگستر پارسیان مهام