مجتمع تجاری تفریحی نیایش (بام لند2)

مجتمع تجاری تفریحی نیایش (3)

| مجتمع تجاری تفریحی نیایش (بام لند2)

| کارفرما: گروه ساختمانی بام

| کاربری: تجاری، تفریحی

| طراح پروژه: مهندس فرزاد دلیری

| طراح نورپردازی: شرکت نورگستر پارسیان مهام

| مکان پروژه: تهران محدوده جنت آباد