مجتمع تجاری آتی سان همدان

مجتمع تجاری آتی سان همدان

| مجتمع تجاری آتی سان همدان

| کارفرما: شرکت ساختمانی آتی ساز

| طراح پروژه: شرکت ساختمانی آتی ساز

| کاربری: تجاری

| مکان پروژه: همدان، بلوار انقلاب

| طراح نورپردازی پروژه: مهندس محسن نظری

| تامین متریال و اجرا: گروه مهندس محسن نظری

| نظارت و مشاوره در طراحی و اجرا: شرکت نورگستر پارسیان مهام