ساختمان جدید پلاسکو

پلاسکو نورپردازی

پروژه ساختمان جدید پلاسکو

پلاسکو نورپردازی

| کارفرما: بخش دولتی

| طراح نمای پروژه: مهندس کوروش رفیعی

| کاربری: مجتمع تجاری

| مکان پروژه: تهران، خیابان جمهوری

| طراح نورپردازی پروژه: شرکت نورگستر پارسیان مهام

| مهندس احسان اسلامی

| پیمانکار پروژه: شرکت فام نگار مهر